SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ nově zrekonstruovaných prostor přednáškového sálu a praktik v budově 1. Lékařské fakulty Univerzity

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ nově zrekonstruovaných prostor přednáškového sálu a praktik v budově 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy – Hlavův ústav

Ve středu dne 1. 2. 2017 od 10:00 hod. proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor přednáškového sálu a praktik, jejich přilehlých prostor a strojovny včetně nové VZT a chlazení, v budově 1. Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy - Hlavův ústav, Studničkova 2.

Slavnostní otevření s rautem proběhlo za přítomnosti děkana Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., přednosty Prof. MUDr. Pavla Dundry, PhD., primářky MUDr. Danieli Vítkové, dalších pracovníků ústavu patologie a zhotovitele stavby akciové společnosti Rekomont.