Zasíťování Hořejšího nábřeží, Praha 5

Zasíťování Hořejšího nábřeží, Praha 5

Dne 1.3.2018 naše společnost úspěšně zahájila stavbu s názvem „Zasíťování Hořejšího nábřeží“ vedoucí od těsné blízkosti prostoru křižovatky ulic Hořejší nábřeží/ J. Plachty po prostor nábřeží s náplavkou na levém břehu Vltavy. Cílem projektu je zasíťování nábřežní hrany inženýrskými sítěmi. Tyto budou sloužit pro zásobování areálu náplavky pitnou vodou, jeho odkanalizování (likvidaci splaškových vod) a rozvodem NN, pro kobky č. 1 až č. 17, ZTI, pro napájecí body pro lodě – zemní boxy. Součástí je i zajištění stavební připravenosti „trubkování“ pro slaboproudé rozvody.

Investor: Hlavní město Praha v zastoupení Trade Centre Praha a.s.

Termín realizace: 03/2018 - 06/2018