Zasíťování Hořejšího nábřeží, Praha 5

HASIČSKÁ FONTÁNA PRAHA 2. ČERVNA 2018

RAŠÍNOVO A HOŘEJŠÍ NÁBŘEŽÍ, JIRÁSKŮV A PALACKÉHO MOST

 „Více než 1.000 hasičů ze všech krajů České republiky zamířilo do hlavního města, aby zde vzdali poctu československému státu a na motivy symfonické básně Vltava z cyklu Má Vlast společně vytvořili největší hasičskou vodní fontánu na světě... Vltava se díky hasičským stříkačkám doslova vzedmula do vzduchu a za doprovodu světel a hudby vytvořila unikátní a dosud nevídaný vizuální zážitek, kdy se před diváky odehrál světelný koncert a vodní balet několika tisíců kubických metrů vody v jednom okamžiku.“


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - EXKURZE STUDENTŮ

Odbornou exkurzi, která se uskutečnila ve dnech 24. a 31. května na naší stavbě Na Hořejším nábřeží navštívili studenti Vyšší odborné školy stavební a Střední průmyslové školy stavební Dušní 17, Střední odborné školy Jarov a studenti z Akademie řemesel Praha - Střední školy technické Zelený pruh, kde je obchodně – technická ředitelka Ing. Nikola Domažlická seznámila se studií "Revitalizace náplavek, etapa - sociální zařízení a vybavenost náplavek". Součástí exkurze byla také prohlídka stavby, kde měli studenti možnost sledovat práci našich montážních pracovníků, svářečů a strojníků.

     

POKRAČUJEME V ZASÍŤOVÁNÍ HOŘEJŠÍHO NÁBŘEŽÍ, PRAHA 5

"První stavební stroje vtrhly na náplavku na Hořejším nábřeží. Práce na zajištění zasíťování nábřeží mezi železničním a Jiráskovým mostem na Smíchově začaly už letos v únoru.  Byla tak zahájena jejich největší rekonstrukce. Práce potrvají dva roky, návštěvníky ale naštěstí velké omezení nečeká. Úprava nábřežních kobek by měla být hotova v září. Do listopadu pak bude upravován a doplněn mobiliář. Po projednání s dotčenými orgány se navíc musejí doplnit i kotevní prvky."

         

http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/536704/bagry-pany-naplavek-smichovska-strana-uz-je-rozkopana-rekonstrukce-rasinova-nabrezi-zacina.html

 

Dne 1.3.2018 naše společnost úspěšně zahájila stavbu s názvem „Zasíťování Hořejšího nábřeží“ vedoucí od těsné blízkosti prostoru křižovatky ulic Hořejší nábřeží/ J. Plachty po prostor nábřeží s náplavkou na levém břehu Vltavy. Cílem projektu je zasíťování nábřežní hrany inženýrskými sítěmi. Tyto budou sloužit pro zásobování areálu náplavky pitnou vodou, jeho odkanalizování (likvidaci splaškových vod) a rozvodem NN, pro kobky č. 1 až č. 17, ZTI, pro napájecí body pro lodě – zemní boxy. Součástí je i zajištění stavební připravenosti „trubkování“ pro slaboproudé rozvody.

Investor: Hlavní město Praha v zastoupení Trade Centre Praha a.s.

Termín realizace: 03/2018 - 06/2018