Plynofikace areálu Elektrárny Sev.en EC

Plynofikace areálu Elektrárny Sev.en EC

Investor: Sev.en EC, a.s.

Základní charakteristiky stavby:

Účel užívání stavby je pro distribuci plynu do místní NTL a STL plynovodní sítě města Chvaletice a STL průmyslový plynovod do areálu elektrárny Sev.en EC ve Chvaleticích pro objekt „Najížděcí kotelny“ . Stavba byla rozdělena na 3 provozní soubory.

IO.02 STL plynovod pro elektrárnu Sev. en EC – Nový STL plynovod lPE d 315 od nové RS po nový objekt Obchodního měření pro areál elektrárny Sev.en EC ve Chvaleticích s napojením na novou Regulační stanici plynu v obci Chvaletice.

IO.03 – STL průmyslový plynovod - výstavba nového STL průmyslového plynovodu včetně objektu Obchodního měření. Objekt Obchodního měření byl napojen na vstupní STL plynovod (IO.02 – STL plynovod pro Sev.en). V objektu byla instalována technologie obchodního měření – předávací místo dodavatele zemního plynu. Toto technologické zařízení OM slouží k měření spotřeby zemního plynu v areálu Elektrárny Sev.en EC. STL průmyslový plynovod byl veden z objektu Obchodního měření do místa spotřeby – najížděcí kotelny. Tento plynovod byl veden po stávajících zauhlovacích a potrubních mostech. K těmto stávajícím ocelovým konstrukcím byl upevněn pomocí potrubních objímek, které umožňují teplotní dilataci potrubí.

IO.04 – NTL plynovod d315 - výstavba nového propojovacího NTL plynovodu PE d315, kterým je dopravován zemní plyn z nové regulační stanice do stávající distribuční sítě v městě Chvaletice.

Technický rozsah stavby:

STL plynovod PE d 315 – 2 100m

STL průmyslový plynovod DN 200 – 630 m

NTL plynovod PE d315 – 320 m

Termín realizace: 07/2017 - 10/2017