Společně vracíme život na Buďánka

 

Osada Buďánka se nachází v severozápadní oblasti Městské části Praha 5, od ulice Plzeňská a Nad Zámečnicí. O historii této osady se toho mnoho nedochovalo. Údolím, které se formuje od Motola, přes Košíře na Smíchov protékal potok, který sehrál důležitou roli v životě původních obyvatel dělnické kolonie Buďánka.

 

 Samotná osada Buďánka se nachází na skalnatém jižním kopci nad ulicí Plzeňskou na Praze 5.  Lokalita je ohraničena ulicí U Zámečnice, Nad Zámečnicí, vrstevnicí jižního svahu a zelenou plochou u stávající trafostanice. Osadu tvořilo 24 domů.

V současnosti se zde nachází kolem 4 budov a zbytky jednotlivých obydlí. Zahájením naší činnosti, výstavbou inženýrských sítí, vznikne možnost pro realizaci projektu obnovení a vybudování památkové zóny s kulturně společným využitím a centrem společenského dění.

Osídlování tohoto skalnatého a neúrodného kopce se stali dělníci nedalekého lomu a cihelny, kteří přišli do Prahy za prací koncem 1800 – 1840. Domky byly jednoduché, stavěny z materiálu z lomu, cihel, jílu a vše dostupného co v té době bylo. Některé základy byly stavěny přímo na zemi bez základů. Mnohé z příbytků a přístavků byly nalepeny přímo na skále. Ta také tvořila zadní stěnu mnohých přístavků. Dodnes se zde nachází mnoho kůlen, chlívků a přístaveb spolu se schodišti, průchody a tajemnými zákoutími, které tvořily ojedinělý charakter místa. Každý domek byl jiný. Vyrůstaly průběžně dle potřeby majitelů. A to vše na velmi malém prostoru včetně malých zahrádek a zákoutí. Dle historiků a dochovaných informací, zde bydlelo kolem 300 lidí. Vytvořili komunitu, tak jako tomu bylo na rodných vesnicích odkud přišli za prací. Hráli ochotnické divadlo, scházeli se u potoka a studny, pěstovali drobné domácí zvířectvo a vytvořili zelenou oázu pro příjemný odpočinek. 

 


Občanskému sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a MČ Praha 5 se podařilo realizovat první z projektů na záchranu Buďánek, rekonstrukci objektu bývalého koloniálu a dále pak i mlékárny.

 


Nyní naše společnost Rekomont, a.s. realizuje, tak dlouho očekávanou, výstavbu inženýrských sítí plynu, vody, kanalizace, silnoproudu, slaboproudu, veřejného osvětlení a dalších prací v rámci oprav, jako je vyklizení a zajištění ruin, oprava opěrných stěn a schodišť v památkové zóně Osada Buďánka pro započetí rekonstrukce a zachování Buďánek a komunitního života v této lokalitě.

 

V průběhu výstavby došlo k upřesnění požadavků architekta, pro maximální zachování původního historického rázu osady Buďánka. Rekonstruované a nově budované inženýrské sítě jsou předpokladem pro následný vznik již neexistujících domů a opravu a rekonstrukce domů stávajících. Touto změnou projektu dojde k umožnění výstavby nového objektu na původních základech bývalého mlýna. Následně dojde ke změně silnice v ulici Nad Zámečnicí, která bude ústit do ulice Plzeňská, přímo přes současné parkoviště. Současná rušná křižovatka ulice Plzeňská a Musílkova bude minulostí.

Naše společnost provádí práce s maximální citlivostí, šetrností a s úctou udržení myšlenky historického rázu původní osady a zachování památkové zóny pro další generace.

Koncem roku 2020 jsme provedli rekonstrukci inženýrských sítí (vody a kanalizace), část rekonstrukce opěrné zdi, za kterou povede hlavní cesta do horní části Buďánek.

 


Současně probíhá technologická přestávka z důvodu nepříznivého počasí. 


Investor: MČ Praha 5 

Termín výstavby: 13.7.2020 - 30.6.2021