realizované stavby

PRÁVĚ REALIZOVANÉ STAVBY:

GasNet, s.r.o.: „Reko MS Roudnice n. Labem – Krabčická“. Předmětem stavby je rekonstrukce NTL plynovodů a převod plynovodů na STL. Nové STL plynovody dn 63 nahradí původní NTL plynovody DN 150/100/50. Stavba bude prováděna otevřeným výkopem. 

PPD, a.s.: "Přístavba velínu k stávající regulační stanici" Stávající nevyhovující dvoupodlažní zázemí regulační stanice bude doplněno o přístavbu. Výška přístavby bude shodná s výškou stávajícího objektu. Obdélníková přístavba bude dvoupodlažní stejně jako zázemí stávajícího objektu. Součástí stavby je oprava vnější omítky stávajícího objektu a nový fasádní nátěr. Původní nepoužívaná vodovodní přípojka bude nahrazena přípojkou novou. Přípojná skříň elektro bude přesunuta do oplocení. Opravena a doplněna bude zpevněná plocha pro parkování, včetně opravy vjezdu a oplocení.

Město  Lysá nad Labem: "Rekonstrukce bytového domu  Na Františku" jedná se o rekonstrukci domu ve 2 podlažích a rekonstrukci krovu spojenou s výměnou původní střešní krytiny. V objektu bude celkem 8 malometrážních bytů a nebytové prostory. V rámci úprav budou rekonstruovány všechny vnitřní instalace. Dispoziční řešení zahrnuje nové rozdělení příčkami tradiční zděnou i montovanou technologií, instalaci podhledů, zateplení v prostoru půdy, rekonstrukci všech vnitřních povrchů.

PPSM, a.s.: „SÚ budovy č. 8 - archiv v areálu PP, a.s. v Michli"  Dispoziční úpravy a nezbytné stavební opravy v administrativně skladové budově pro vybudování nových prostor pro archivaci smluv se zákazníky. Záměrem investora je, kromě opravy stavebních konstrukcí objektu a kromě výměny jeho sítí, i jeho úprava na archivačně-administrativní objekt s centrálním archivem smluv MO a s potřebným kancelářským zázemím (kanceláře, hygienické zázemí,…).