Reference a činnost společnosti Rekomont a.s.

Reference /

Reference a činnost společnosti Rekomont a.s.

Inženýrské sítě

Stavební úpravy NTL/STL plynovodu, ul. Sitteho a U Družstva práce, Praha 4

Stavební úpravy NTL/STL plynovodu, ul. Sitteho a U Družstva práce, Praha 4 Investor: Pražská plynárenská distribuce, a.s. Základní charakteristiky stavby: Stavba byla rozdělena na 3. etapy. I.etapa – nový STL plynovod PE d160 je napojen na stávající  ...

...více

Stavební úpravy NTL plynovodu ul. Dolnokrčská a okolí, Praha 4, Krč

Stavební úpravy NTL plynovodu ul. Dolnokrčská a okolí, Praha 4, Krč Investor: Pražská plynárenská distribuce, a.s. Základní charakteristiky stavby: Předmětem zakázky byly stavební úpravy stávajících NTL plynovodů v ulici ...

...více

Reko MS Plzeň – Studentská

Reko MS Plzeň – Studentská Investor: GasNet, s.r.o. Základní charakteristiky stavby: Nový propojovací STL plynovod je v materiálu PE 100 d 160 a je v délce 379,4 m. Nový plynovod byl napojený na stávající STL plynovod d 160 u křižovatky ...

...více

REKO MS ROUDNICE NAD LABEM (NTL/STL PLYNOVODY) CHELČICKÉHO + 2

REKO MS ROUDNICE NAD LABEM (NTL/STL PLYNOVODY) CHELČICKÉHO + 2 Investor: GasNet, s.r.o. Základní charakteristiky stavby: Předmětem stavby byla rekonstrukce NTL plynovodů v ulicích Chelčického, Jeronýmova, Hochmanova a převod plynovodů na STL. Nové STL plynovody dn 160/90/63 ...

...více
Inženýrské sítě - další články

Pozemní stavitelství

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č. 4 V AREÁLU PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a.s.

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č. 4 V AREÁLU PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a.s. Investor: Pražská plynárenská, a.s. Základní charakteristiky stavby: Předmětem stavby byla rekonstrukce objektu č. 4 (objekt bývalé vrátnice) v areálu ...

...více

Rekonstrukce ubytovací části koleje Sázava – etapa 2017

Rekonstrukce ubytovací části koleje Sázava – etapa 2017 Investor: Rekomont Group, s.r.o. Základní charakteristiky stavby: Předmětem je rekonstrukce ubytovací části koleje Sázava – etapa 2017 v areálu kolejí VŠCHT Praha spočívající ...

...více

UK-1.LF – Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik Studničkova 2

UK-1.LF – Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik Studničkova 2 Investor: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Základní charakteristiky stavby: Jedná se o celkovou rekonstrukci – přestavbu přednáškového ...

...více

Stavební úpravy komunikací a zřízení výtahu v objektu U Nemocnice 5

Stavební úpravy komunikací a zřízení výtahu v objektu U Nemocnice 5 Investor: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Základní charakteristiky stavby: Vnitroblokový prostor byl opticky oddělen od prostor pro popelnice a upravena fasáda ...

...více
Pozemní stavitelství - další články

Technické zařízení budov

Pražská teplárenská a.s. - Kogenerační jednotka - Veleslavín

Investor: Pražská teplárenská a.s. Základní charakteristika stavby: Termín realizace: ...

...více

Univerzita Karlova - kolej Jednota - VZT - Praha

Investor: Univerzita Karlova Základní charakteristika stavby: Termín realizace: ...

...více

Obec Jesenice u Prahy - Kotelna OÚ Jesenice - Jesenice u Prahy

Investor: Obec Jesenice u Prahy Základní charakteristika stavby: Předmětem zakázky bylo vybudování kotelny o výkonu 960 kW/PB Termín realizace: 06/1995 - 10/1995    ...

...více

1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy - Výstavba kotelny - Praha - Albertov

Investor: 1. Lékařská fakulta Iniverzity Karlovy v Praze Základní charakteristika stavby: Předmětem zakázky byla realizace výstavby Kotelny v areálu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze o celkovém výkonu 1870 kW. Termín realizace: 05/1997 ...

...více
Technické zařízení budov - další články