O NÁS

Naše společnost Rekomont, a.s. vznikla v květnu roku 1990 a tím znovunavázala na rodinnou tradici architektury a stavebnictví. Zahájení činnosti bylo prakticky od nuly, avšak s lidmi, kteří byly zapálení pro vytvoření nového konceptu dle dlouholetých zkušeností z oboru. Mnoho neznámých, nových a dosud nepoznaných výzev přišlo do cesty při zahájení a počátcích podnikání. Díky skvělým lidem, kteří věřili a vytrvali, byť záruka úspěchu nebyla zaručená, se nám podařilo vytvořit stabilní značku ve stavebnictví a být v současnosti jednou z mála rodinných společností na stavebním trhu v ČR. 

Za dobu více než třicetiletého působení jsme zrealizovali projekty topných soustav a produktovodních zásobníků, inženýrských sítí, rekonstrukcí a výstavby pozemního stavitelství a městského inženýrství.

Vytvářet společně s našimi dodavateli lepší a udržitelnou budoucnost pomocí odpovědných a inovativních řešení a technologií. 

Být spolehlivým generálním dodavatelem staveb v oblasti inženýrského stavitelství, rekonstrukce budov a infrastruktury pro současné uživatele a další generace.

Technologie a rozvoj, spolehlivost, odpovědnost. 

Principy společenské odpovědnosti vnímáme a sledujeme jak v podnikání a službách, tak i vytváříme hodnotu pro investory, občany-uživatele, akcionáře, zaměstnance i společnost. Definujeme své dlouhodobé zájmy v souladu s očekáváním zainteresovaných stran i s příslušnými závaznými pravidly. 

Odpovědné podnikání ve vztahu k těmto partnerům je podmínkou udržitelnosti a dlouhodobého úspěchu stavební společnosti. Odpovědnost je neodmyslitelně přítomna ve všech činnostech, nicméně z hlediska sledování a realizace rozvíjíme svou společenskou odpovědnost v šesti základních oblastech: 

spokojenost klientů, 

bezpečnost a ochrana zdraví, 

kvalifikace a technologie, 

zodpovědný zaměstnavatel, 

ochrana životního prostředí, 

sponzoring a charita.